Halk Ertekileri
Okamak
ÝETIM GYZ
Awtor: Halk Ertekisi
Illýustrator: Rahman Rahmanow
Okamak
BEZZAT HORAZ
Awtor: Halk Ertekisi
Illýustrator: Rahman Rahmanow
Okamak
HALY DOKAÝJY
Awtor: Halk Ertekisi
Illýustrator: Rahman Rahmanow
Ýene
Awtorlaryň döredijiligi
Okamak
PILLER BILEN SERÇELER HAKYNDA, ULULAR BILEN KIÇILER HAKYNDA ERTEKI
Awtor: Kerim Gurbannepesow
Illýustrator: Döwlet Akyýew
Okamak
KÜÝZE WE TILKI
Awtor: Aman Kekilow
Illýustrator: Döwlet Akyýew
Okamak
ALTYN AŞYK
Awtor: Kaýum Taňrygulyýew
Illýustrator: Döwlet Akyýew
Ýene