Awtorlaryň döredijiligi
Okamak
KÜÝZE WE TILKI
Awtor: Aman Kekilow
Illýustrator: Döwlet Akyýew
Okamak
ALTYN AŞYK
Awtor: Kaýum Taňrygulyýew
Illýustrator: Döwlet Akyýew
Okamak
HILEGÄR SERÇEJIK
Awtor: Berdi Kerbabaýew
Illýustrator: Döwlet Akyýew
Okamak
GYSGAJYK ERTEKILER
Awtor: Atamyrat Atabaýew
Illýustrator: Döwlet Akyýew
Okamak
ÝALTA BILEN BAGT
Awtor: Kerim Gurbannnepesow
Illýustrator: Döwlet Akyýew
Okamak
GOŇURJANYŇ HEKAÝASY
Awtor: Kerim Gurbannepesow
Illýustrator: Maýa Lallykowa
Okamak
DOSTLUK
Awtor: Berdi Kerbabaýew
Illýustrator: Döwlet Akyýew
Okamak
PILMAHMYT
Awtor: Kaýum Taňrygulyýew
Illýustrator: Rahman Rahmanow
Okamak
ÇOPAN WE PATYŞA
Awtor: Aman Kekilow
Illýustrator: Rahman Rahmanow