Halk Ertekileri
Okamak
KERWENBAŞY
Awtor: Halk Ertekisi
Illýustrator: Rahman Rahmanow
Okamak
SAHY GARYP WE SÖWDAGÄR
Awtor: Halk Ertekisi
Illýustrator: Rahman Rahmanow
Okamak
ÝORGANYŇA GÖRÄ AÝAK UZAT
Awtor: Halk Ertekisi
Illýustrator: Rahman Rahmanow
Okamak
DÄLIJE WE SAGJA
Awtor: Halk Ertekisi
Illýustrator: Rahman Rahmanow
Okamak
GORKAJYK BATYR
Awtor: Halk Ertekisi
Illýustrator: Rahman Rahmanow
Okamak
ÝAKMA BIŞERSIŇ, GAZMA DÜŞERSIŇ
Awtor: Halk Ertekisi
Illýustrator: Rahman Rahmanow
Okamak
ÇOPANY ÖÝLENDIREN TILKIJIK
Awtor: Halk Ertekisi
Illýustrator: Döwlet Akyýew
Okamak
HAJYMELIK
Awtor: Halk Ertekisi
Illýustrator: Döwlet Akyýew
Okamak
OGLAN WE HÄSIÝETLI GAZAN
Awtor: Halk Ertekisi
Illýustrator: Maýa Lallykowa