Halk Ertekileri
Okamak
PATYŞA GYZYNYŇ GALYŇY
Awtor: Halk Ertekisi
Illýustrator: Rahman Rahmanow
Okamak
MUHON-SÖÝÜNJAN
Awtor: Halk Ertekisi
Illýustrator: Maýa Lallykowa
Okamak
KELJE BATYR
Awtor: Halk Ertekisi
Illýustrator: Maýa Lallykowa
Okamak
DUL AÝALYŇ ÝEKE OGLY
Awtor: Halk Ertekisi
Illýustrator: Rahman Rahmanow
Okamak
GYZ GÜLDÜREN
Awtor: Halk Ertekisi
Illýustrator: Maýa Lallykowa
Okamak
TOTYGUŞ
Awtor: Halk Ertekisi
Illýustrator: Döwlet Akyýew
Okamak
GORKANA GOŞA GÖRNER
Awtor: Halk Ertekisi
Illýustrator: Döwlet Akyýew
Okamak
Aldanan möjek
Awtor: Halk Ertekisi
Illýustrator: Maya Lallykowa