Halk Ertekileri
Okamak
MÄMMETKÖMEK
Awtor: Halk Ertekisi
Illýustrator: Döwlet Akyýew
Okamak
ÝARTYGULAK
Awtor: Halk Ertekisi
Illýustrator: Galina Hasanowa
Okamak
KELIŇ TALABAN DURŞY
Awtor: Halk Ertekisi
Illýustrator: Maýa Lallykowa
Okamak
DÖW BILEN AWÇY
Awtor: Halk Ertekisi
Illýustrator: Döwlet Akyýew
Okamak
BILGIÇ
Awtor: Halk Ertekisi
Illýustrator: Döwlet Akyýew
Okamak
JELULYM, BELULYM
Awtor: Halk Ertekisi
Illýustrator: Galina Hasanowa
Okamak
BOÝY BIR GARYŞ, SAKGALY IKI GARYŞ HEM ONUŇ GÜJÜGI
Awtor: Halk Ertekisi
Illýustrator: Rahman Rahmanow
Okamak
ŞAHYMÄHREM
Awtor: Halk Ertekisi
Illýustrator: Maýa Lallykowa
Okamak
TEMMEL ÝALTA
Awtor: Halk Ertekisi
Illýustrator: Rahman Rahmanow